قوانین جدید ویزای شنگن

20 بهمن ، 1398
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت

قوانین جدید ویزای شنگن

با جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا قانون مربوط به ویزای شنگن هم تحت تاثیر این اتفاق قرار می گیرد  و دقیقا همین اتفاق نیز افتاد و درست 1 روز بعد از جدا شدن رسمی این کشور از اتحادیه اروپا، به طور رسمی تمامی کنسولگری های کشور های عضو این اتحادیه نیز بر پایه قانون جدید ویزای شنگن پیش می روند.

به طور دقیق این قانون از تاریخ دوم فوریه 2020 آغاز شد، بندی که در قانون ویزای شنگن اضافه شد افزایش هزینه 33 درصدی می باشد به طوری که هزینه صدور ویزا شنگن برای یک فرد بزرگسال از 60 یورو به 80 یورو افزایش یافت، برای کودکان 6 تا 12 سال نیز با افزایش 5 یورویی به مبلغ 40 یورو برای هر کودک رسید، اما این قانون شامل شهروندان کشور هایی که با اتحاده اروپا توافقنامه تسهیل صدور ویزا امضا کرده اند نمی شوند و این شهروندان همانند گذشته ملزم به پرداخت همان 35 یورو می باشند.

از دیگر تغییراتی که در این قانون اعمال شده این می باشد  که اتحادیه اروپا به کشورهای عضو پیمان شنگن اعلام کرده که امکان تکمیل و ارسال الکترونیکی فرم های درخواست ویزا را نیز فراهم کنند، اما اختیار تشخیص صحت امضای الکترونیکی درخواست کنندگان به کشور دریافت کننده واگذار شده است.

از دیگر قوانین جدید این می باشد که درخواست کنندگان می توانند 6 ماه قبل از سفر، برای دریافت ویزای خود به کنسولگری کشورهای عضو پیمان شنگن مراجعه کنند، لازم به ذکر است این مدت زمان در مورد برخی مشاغل خاص تا 9 ماه افزایش یافته است، گفتنی است این مدت زمان پیش از این 3 ماه بوده است. همچنین بر اساس قانون جدید، درخواست کنندگان ویزا دیگر نیاز نیست به کشور سوم سفر کنند، چرا که اگر عضوی از اتحادیه اروپا خدمات کنسولی خود را متوقف کند، ادامه خدمات توسط کنسولگری عضو دیگری از کشورهای فعال انجام می پذیرد.

علاوه بر این، قانون جدید خبر خوشی که برای افراد دائم السفر به اروپا دارد این است که می توانند درخواست ویزای 5 ساله داشته باشند تا به راحتی تا چند سال بتوانند به این اتحادیه سفر کند، اما لازمه تایید این ویزا، استفاده قانونی از ویزاهای پیشین می باشد و هیچ گونه تخلفی توسط فرد صورت نگرفته باشد، همچنین فرد دارای تمکن مالی مناسبی باشد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نظرات و امتیاز کاربران