کارهایی که در سفر به تایلند نباید انجام داد

26 خرداد ، 1398
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت

کارهایی که در سفر به تایلند نباید انجام داد

 درست است که تایلند کشوری گرم، دوستانه و راحت است، اما برای خودش  قوانین و مقرراتی خاص دارد که برای اینکه به فرهنگ این کشور احترام گذاشته شود باید رعایت شود.

این کشور نیز با توجه به مردمان مختلفی که در آن زندگی می‌کنند، دارای آداب و رسوم متفاوتی نیز هست. اگر در حین سفر از انجام دادن و یا ندادن کاری مطمئن نیستید، فقط کافیست به رفتار مردمان بومی تایلند نگاه کنید و طبق آن ها عمل کنید.

هنگام سفر به تایلند، هرگز اینکارها را انجام ندهید:

مسافران تور تایلند هرگز بی احترامی خود را به خانواده سلطنتی نشان ندهید. مردمان تایلند احترام عمیق و آداب سرسختانه‌ای نسبت به خانواده سلطنتی دارند.

هرگز بی احترامی خود به عکس بودا چه کوچک باشد و چه بزرگ نشان ندهید.

هرگز نباید عکس بودا را از کشور خارج کنید. این کار خلاف قانون است.

هرگز نباید برنج را با چنگال بخورید. برای خوردن برنج باید از قاشق استفاده کنید.

هرگز کیف یا بسته‌ای را از کسی که نمی‌شناسید دریافت نکنید، زیرا ممکن است حاوی مواد باشد.

نباید سر و یا موی کسی را لمس کنید.

هرگز وسایل با رازش خود را هنگام ترک هتل در اتاق نگذارید.

نباید برهنه آفتاب بگیرید، زیرا در نظر مردمان تایلند اینکار بی ادبانه است.

کارهایی که هنگام سفر به تایلند باید انجام دهیم:

هنگام رفتن به معابد و مکان‌های مقدس لباس مناسب و پوشیده به تن کنید.

هنگام ورود به خانه‌ی تایلندی‌ها و یا معابد، کفش‌های خود را در بیاورید.

در مکان‌های عمومی هنگام نواخته شدن سرود ملی تایلند باید همانندمردمان دیگر احترام خود را نشان دهید.

در رستوران و یا هرجای دیگر اگر خدمت خوبی دریافت کردید باید انعام پرداخت کنید.

برای احترام گذاشتن کافیست، بدن خود را به جلو و حالت خم متمایل کنید.

اگر به خانه‌ی کسی در تایلند دعوت می‌شوید، حتما هدیه‌ای کوچک خریداری کنید.

هنگام برخورد و یا صحبت با مردم لبخند زدن را فراموش نکنید.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نظرات و امتیاز کاربران