ونیز از تابستان آینده از مسافران هزینه ورودی دریافت می کند

03 شهریور ، 1400
قصر شایان رویایی
اخبار
0 کامنت
شهر ونیز ایتالیا که یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جهان محسوب می شود تصمیم گرفته است که از تابستان  سال 2022 علاوه بر دریافت هزینه ورودی از گردشگران دروازه هایی برای بخش تاریخی این شهر نصب خواهد کرد.از سالها پیش تاکنون بحث هایی درباره ایجاد تمهیداتی در جهت کنترل ورود گردشگران به شهر ونیز مطرح بوده است که با آغاز همه گیری ویروس کرونا در سال 2020 متوقف شد.در حال حاضر هزینه ورودی به شهر ونیز حدود 3 تا 10 یورو خواهد بود که این مبلغ بستگی به فصل سفر و تعداد روزانه مسافران خواهد داشت. ساکنان اصلی شهر و بستگان آنها از جمله گروه هایی هستند که از پرداخت ورودیه معاف هستند.دریافت هزینه ورودی مخالفانی نیز دارد و مارکو گاسپارینتی، عضو شورای شهر ونیز معتقد است با این کار ونیز شبیه به شهربازی خواهد شد. او تنها خواستار اعمال محدودیت در مناطق شلوغ همچون میدان سن مارکو شده است.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نظرات و امتیاز کاربران