مرزهای بلغارستان باز شد اما مشروط

10 خرداد ، 1400
قصر شایان رویایی
اخبار
0 کامنت
کشور بلغارستان مرزهای خود را فقط در صورتی  به روی مسافران باز می کند که  با فایزر و سینوواک واکسینه شده باشند با سرعت گرفتن واکسناسیون کووید در برخی کشورها و با فرا رسیدن فصل سفر های تابستانی اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر تصمیم گرفته اند که فقط به شرط آنکه مسافران از واکسن های مورد تایید آن ها را  در دو دوز کامل تزریق کرده باشند مانند فایزر، مدرنا ،بیون تک، آسترازنکا می توانند به این کشور ها سفر داشته باشند. اخیرا هم کشور بلغارستان و ترکیه به این توافق رسیده اند، افرادی که گواهینامه واکسیناسیون فایزر و سینوواک را دارند می توانند بدون آزمایش و قرنطینه به کشورهای یکدیگر سفر کنند و مرز زمینی دو کشور فقط برای این مسافران باز شده است. 
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

تورهای موجود برای مرزهای بلغارستان باز شد اما مشروط

تور آنتالیا پرواز ترک ویژه نوروز

6 شب
18,990,000تومان
ایرلاین: تیلویند ایرلاینز
29 اسفند
اطلاعات بیشتر

تور آنتالیا پرواز ترک ویژه نوروز

6 شب
19,990,000تومان
ایرلاین: تیلویند ایرلاینز
29 اسفند
اطلاعات بیشتر

تور آنتالیا پرواز ترک ویژه نوروز

6 شب
19,990,000تومان
ایرلاین: تیلویند ایرلاینز
29 اسفند
اطلاعات بیشتر

تور آنتالیا پرواز ترک ویژه نوروز

6 شب
20,990,000تومان
ایرلاین: تیلویند ایرلاینز
29 اسفند
اطلاعات بیشتر

تور آنتالیا پرواز ترک ویژه نوروز

6 شب
20,990,000تومان
ایرلاین: تیلویند ایرلاینز
29 اسفند
اطلاعات بیشتر

تور آنتالیا پرواز ترک ویژه نوروز

6 شب
18,990,000تومان
ایرلاین: تیلویند ایرلاینز
29 اسفند
اطلاعات بیشتر
نظرات و امتیاز کاربران