تور روسیه 18 شهریور

هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
نوزاد
6,150,000 تومان
6,150,000 تومان
6,150,000 تومان
6,150,000 تومان
6,150,000 تومان
6,900,000 تومان
6,900,000 تومان
6,900,000 تومان
6,900,000 تومان
6,900,000 تومان
7,200,000 تومان
7,200,000 تومان
7,200,000 تومان
7,200,000 تومان
7,200,000 تومان
اطلاعات لازم
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر محلی
2 پرواز داخلی
3 اقامت در هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات