میدان هیپودروم استانبول

میدان هیپودروم استانبول

یکی از خیابانهای مشهور استانبول میدان هیپودروم یا همان میدان سلطان احمد که یکی از قدیمی ترین و تاریخی ترین میدان این شهر می باشد . این میدان نمادی از دوران امپراتوری بیزانس است .بسیاری این میدان را به نام میدان اسب می شناسند که علت نام گذاری این نام به این میدان وجود اسب و تاخت و تاز اسب ها در مراسم متعدد در طول سال در آن زمان بوده است. این میدان از چندین بخش متعدد به وجود آمده که بازدید از هر بخش آن بسیار لذت بخش است و همچنین تندیس های افراد مشهور دور این میدان به نمایش گذاشته شده است.

تورهای موجود برای استانبول

تور تفلیس 4 شب و 5 روز

4 شب
12,890,000تومان
ایرلاین: ایران ایرتور
01 دی
اطلاعات بیشتر

تور تفلیس 4 شب و 5 روز

4 شب
12,890,000تومان
ایرلاین: ایران ایرتور
01 دی
اطلاعات بیشتر

تور تفلیس 4 شب و 5 روز

4 شب
12,890,000تومان
ایرلاین: ایران ایرتور
01 دی
اطلاعات بیشتر

تور استانبول ویژه 4 شب و 5 روز

4 شب
17,600,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
17 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول ویژه 4 شب و 5 روز

4 شب
18,300,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
17 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول ویژه 4 شب و 5 روز

4 شب
16,600,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
17 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول ویژه 4 شب و 5 روز

4 شب
16,500,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
17 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 3 شب و 4 روز

3 شب
26,800,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
17 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 3 شب و 4 روز

3 شب
18,050,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
17 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 3 شب و 4 روز

3 شب
16,750,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
17 آذر
اطلاعات بیشتر