درخت سبز کیش

درخت سبز کیش

درخت سبز کیش یکی از کهنسالترین درخت انجیر در این جزیره است که به معبد کیش هم شهرت دارد و حدود 500 تا 600 سال عمر این درخت می باشد .

 این درخت در دروره تیموری و ایلخانی  از کشور هند و چین به جزیره کیش آورده شده و در بیشتر مناطق کیش کاشته شده است .

 به شاخه های درخت سبز کیش گره هایی با نخ یا پارچه وصل شده است که گروهی از مردم معتقدند که این درخ  دارای انرزی های خوبی می باشد .

از علت های که گردشگران جزیره کیش را به این منطقه می کشاند هیبت افسانه ای این درخت سبز است.

تورهای موجود برای کیش

تور کیش 3 شب و 4 روز

3 شب
2,720,000تومان
ایرلاین: آتا
05 مهر
اطلاعات بیشتر

تور کیش 3 شب و 4 روز

3 شب
2,700,000تومان
ایرلاین: آتا
05 مهر
اطلاعات بیشتر

تور کیش 3 شب و 4 روز

3 شب
2,350,000تومان
ایرلاین: آتا
05 مهر
اطلاعات بیشتر

تور کیش 3 شب و 4 روز

3 شب
2,730,000تومان
ایرلاین: آتا
05 مهر
اطلاعات بیشتر

تور کیش 3 شب و 4 روز

3 شب
2,730,000تومان
ایرلاین: آتا
05 مهر
اطلاعات بیشتر

تور قشم 3 شب و 4 روز

3 شب
1,840,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
01 آذر
اطلاعات بیشتر

تور قشم 3 شب و 4 روز

3 شب
2,170,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
01 آذر
اطلاعات بیشتر

تور قشم 3 شب و 4 روز

3 شب
2,170,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
01 آذر
اطلاعات بیشتر

تور قشم 3 شب و 4 روز

3 شب
2,085,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
01 آذر
اطلاعات بیشتر

تور قشم 3 شب و 4 روز

3 شب
2,185,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
01 آذر
اطلاعات بیشتر