درخت سبز کیش

درخت سبز کیش

درخت سبز کیش یکی از کهنسالترین درخت انجیر در این جزیره است که به معبد کیش هم شهرت دارد و حدود 500 تا 600 سال عمر این درخت می باشد .

 این درخت در دروره تیموری و ایلخانی  از کشور هند و چین به جزیره کیش آورده شده و در بیشتر مناطق کیش کاشته شده است .

 به شاخه های درخت سبز کیش گره هایی با نخ یا پارچه وصل شده است که گروهی از مردم معتقدند که این درخ  دارای انرزی های خوبی می باشد .

از علت های که گردشگران جزیره کیش را به این منطقه می کشاند هیبت افسانه ای این درخت سبز است.

تورهای موجود برای کیش

تور قشم ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
4,460,000تومان
ایرلاین: چابهار ایر
19 آذر
اطلاعات بیشتر

تور قشم ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
4,775,000تومان
ایرلاین: چابهار ایر
19 آذر
اطلاعات بیشتر

تور قشم ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
4,310,000تومان
ایرلاین: چابهار ایر
19 آذر
اطلاعات بیشتر

تور قشم ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
3,755,000تومان
ایرلاین: چابهار ایر
19 آذر
اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
7,460,000تومان
ایرلاین: آسمان
11 مهر
اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
3,955,000تومان
ایرلاین: آسمان
11 مهر
اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
4,395,000تومان
ایرلاین: آسمان
11 مهر
اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
4,715,000تومان
ایرلاین: آسمان
11 مهر
اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
3,575,000تومان
ایرلاین: آسمان
11 مهر
اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
2,950,000تومان
ایرلاین: آسمان
11 مهر
اطلاعات بیشتر