کوه های مینیاتوری چابهار

کوه های مینیاتوری چابهار کسانی که دوست دارند به مریخ سفر کنند و نماد هایی از این سیاره  زیبا را ببینند می توانند به چابهار سفر کنند و  سری به کوهای مینیاتوری این منطقه بزنند . این کو ه ها در نزدیکی ساحل گچو  تا خلیج گواتر واقع شده و جز پدیده های مو رفولوژی در این منطقه می باشد . می توتنید از محل اقامت خود  برای دیدن این منطقه زیبا شاتل و ماشین کرایه کنید تا به راحتی بتوانید در آنجا تردد داشته باشید .

تورهای موجود برای قشم

تور قشم 4 شب و 5 روز

4 شب
2,820,000تومان
ایرلاین: فلای پرشیا
02 بهمن
اطلاعات بیشتر

تور قشم 3 شب و 4 روز

3 شب
2,740,000تومان
ایرلاین: سپهران
02 بهمن
اطلاعات بیشتر

تور قشم 3 شب و 4 روز

3 شب
2,655,000تومان
ایرلاین: سپهران
02 بهمن
اطلاعات بیشتر

تور قشم 3 شب و 4 روز

3 شب
2,775,000تومان
ایرلاین: سپهران
02 بهمن
اطلاعات بیشتر

تور قشم 3 شب و 4 روز

3 شب
2,925,000تومان
ایرلاین: سپهران
02 بهمن
اطلاعات بیشتر

تور قشم 3 شب و 4 روز

3 شب
2,540,000تومان
ایرلاین: سپهران
02 بهمن
اطلاعات بیشتر

تور قشم 3 شب و 4 روز

3 شب
1,840,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
01 آذر
اطلاعات بیشتر

تور قشم 3 شب و 4 روز

3 شب
2,170,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
01 آذر
اطلاعات بیشتر

تور قشم 3 شب و 4 روز

3 شب
2,170,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
01 آذر
اطلاعات بیشتر

تور قشم 3 شب و 4 روز

3 شب
2,085,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
01 آذر
اطلاعات بیشتر