کوه های مینیاتوری چابهار

کوه های مینیاتوری چابهار کسانی که دوست دارند به مریخ سفر کنند و نماد هایی از این سیاره  زیبا را ببینند می توانند به چابهار سفر کنند و  سری به کوهای مینیاتوری این منطقه بزنند . این کو ه ها در نزدیکی ساحل گچو  تا خلیج گواتر واقع شده و جز پدیده های مو رفولوژی در این منطقه می باشد . می توتنید از محل اقامت خود  برای دیدن این منطقه زیبا شاتل و ماشین کرایه کنید تا به راحتی بتوانید در آنجا تردد داشته باشید .