کریزی بوت در کیش

کریزی بوت در کیش

کریزی بوت (Crazy Boot) به معنای قایق دیوانه است که جزء اولین قایق های تندرو در کیش می باشد و تفاوت زیادی با قایق تندرو های معمولی د ارد .

گنجایش  این قایق تا ظرفیت 10 الی 15 نفر است . این وسیله بسیار شیک و مهیج است و  با آن می توان مانورهای بسیار سریع انجام داد  و  همچنین گردشگران کیش را بسیار به هیجان می آورد .  

تورهای موجود برای کیش

تور کیش ویژه بهار2 شب و 3 روز

2 شب
3,290,000تومان
ایرلاین: تابان
03 آذر
اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه بهار2 شب و 3 روز

2 شب
3,240,000تومان
ایرلاین: تابان
03 آذر
اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه بهار2 شب و 3 روز

2 شب
2,785,000تومان
ایرلاین: تابان
03 آذر
اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
7,460,000تومان
ایرلاین: آسمان
11 مهر
اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
4,865,000تومان
ایرلاین: آسمان
11 مهر
اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
4,395,000تومان
ایرلاین: آسمان
11 مهر
اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
4,715,000تومان
ایرلاین: آسمان
11 مهر
اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
4,080,000تومان
ایرلاین: آسمان
11 مهر
اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
4,480,000تومان
ایرلاین: آسمان
11 مهر
اطلاعات بیشتر

تور کیش ویژه اردیبهشت 1403

3 شب
4,420,000تومان
ایرلاین: آسمان
11 مهر
اطلاعات بیشتر