کریزی بوت در کیش

کریزی بوت در کیش

کریزی بوت (Crazy Boot) به معنای قایق دیوانه است که جزء اولین قایق های تندرو در کیش می باشد و تفاوت زیادی با قایق تندرو های معمولی د ارد .

گنجایش  این قایق تا ظرفیت 10 الی 15 نفر است . این وسیله بسیار شیک و مهیج است و  با آن می توان مانورهای بسیار سریع انجام داد  و  همچنین گردشگران کیش را بسیار به هیجان می آورد .  

تورهای موجود برای کیش

تور کیش 3 شب و 4 روز

3 شب
3,835,000تومان
ایرلاین: آتا
08 خرداد
اطلاعات بیشتر

تور کیش 3 شب و 4 روز

3 شب
4,295,000تومان
ایرلاین: آتا
08 خرداد
اطلاعات بیشتر

تور کیش 3 شب و 4 روز

3 شب
4,815,000تومان
ایرلاین: آتا
08 خرداد
اطلاعات بیشتر

تور کیش 3 شب و 4 روز

3 شب
3,550,000تومان
ایرلاین: آتا
08 خرداد
اطلاعات بیشتر

تور کیش 3 شب و 4 روز

3 شب
3,380,000تومان
ایرلاین: آتا
08 خرداد
اطلاعات بیشتر

تور کیش از اصفهان

3 شب
2,590,000تومان
ایرلاین: کیش ایر
23 اردیبهشت
اطلاعات بیشتر

تور کیش از مشهد

3 شب
3,310,000تومان
ایرلاین: کیش ایر
19 اردیبهشت
اطلاعات بیشتر

تور کیش از مشهد

3 شب
3,310,000تومان
ایرلاین: کیش ایر
19 اردیبهشت
اطلاعات بیشتر

تور کیش از مشهد

3 شب
3,310,000تومان
ایرلاین: کیش ایر
19 اردیبهشت
اطلاعات بیشتر

تور کیش از مشهد

3 شب
3,270,000تومان
ایرلاین: کیش ایر
19 اردیبهشت
اطلاعات بیشتر