وضع مقررات جدی تر از سوی برخی کشورها برای سفر به ترکیه

12 اردیبهشت ، 1400
قصر شایان رویایی
اخبار
0 کامنت

بر اساس آخرین خبر های به دست آمده مقررات جدیدتری برای سفر به ترکیه وضع میشود که از جمله آن شرط  2 تست کرونا می باشد.بیشتر از دو هفته است که محدودیتهایی برای سفر به کشور ترکیه اعمال می شود هر چند که خیلی سختگیرانه نبوده و همچنان پرواز ها ی خارجی به کشور ترکیه برقرار است و فقطتورهای گردشگری ممنوع شده است . اما شاهد کاهش پرواز ها به دلیل کمبود مسافر به این کشور هستیم .با این حال برخی کشورها  که مبادلات بیشتری با ترکیه  د ارند تدابیر سختگیرانه تری در نظر گرفته اند از جمله آن کشور روسیه است که به دلیل اینکه بیشترین تعداد مسافر به کشورترکیه را دارد روسیه را ملزم کرد که شهروندانش در باز گشت از سفر ترکیه 2 بار تست PCR بدهند .یکبار پیش از ورود به خاک روسیه و بار دوم هم 5 روز  پس از برگشت.خبر گزاری روسیه نیز اعلام نمود که  برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان این کشور برای مسافران خارجی ذر فرودگاه ها غربالگری ویروس کرونا را انجام میدهند به این صورت کهخارجی هایی که به روسیه سفر می کنند باید از قبل تست PCRداده باشند ولی به جای اینکه مانند شهروندان روسیه 2 بار تست دهند در فرودگاه غربالگری می شوند و بعد از پنج روز پس از ورود به این کشور تست دوم رو انجام میدهند .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
نظرات و امتیاز کاربران