تور کیش نوروز 99

هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک بدون تخت
نوزاد
1,240,000 تومان
-
1,180,000 تومان
850,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین
1,240,000 تومان
-
1,180,000 تومان
850,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین
1,290,000 تومان
-
1,290,000 تومان
850,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین
1,320,000 تومان
-
1,300,000 تومان
850,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین
1,350,000 تومان
-
1,250,000 تومان
850,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین
1,500,000 تومان
-
1,500,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 8 فروردین
1,550,000 تومان
-
1,550,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین
1,550,000 تومان
-
1,550,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین
1,590,000 تومان
-
1,590,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 7 فروردین
1,600,000 تومان
-
1,500,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین
1,620,000 تومان
-
1,500,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین
1,620,000 تومان
-
1,500,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین
1,620,000 تومان
-
1,500,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین
1,620,000 تومان
-
1,500,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین
1,620,000 تومان
-
1,490,000 تومان
850,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین
1,650,000 تومان
-
1,650,000 تومان
1,060,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین
1,770,000 تومان
-
1,600,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین
1,770,000 تومان
-
1,590,000 تومان
850,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین
1,810,000 تومان
-
1,750,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین
1,820,000 تومان
-
1,650,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین
1,950,000 تومان
-
1,930,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 8 فروردین
1,980,000 تومان
-
1,950,000 تومان
1,060,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین
2,025,000 تومان
-
1,800,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 7 فروردین
2,025,000 تومان
-
1,800,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 7 فروردین
2,025,000 تومان
-
1,800,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 8 فروردین
2,025,000 تومان
-
1,800,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 8 فروردین
2,025,000 تومان
-
1,800,000 تومان
1,060,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین
2,025,000 تومان
-
1,800,000 تومان
1,060,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین
2,070,000 تومان
-
2,000,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 7 فروردین
2,180,000 تومان
-
1,950,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 7 فروردین
2,180,000 تومان
-
1,900,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 8 فروردین
2,220,000 تومان
-
1,970,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین
2,250,000 تومان
-
1,950,000 تومان
1,060,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین
2,250,000 تومان
-
2,050,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین
2,350,000 تومان
-
2,250,000 تومان
1,060,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین
2,350,000 تومان
-
2,250,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین
2,380,000 تومان
-
2,250,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 8 فروردین
2,500,000 تومان
-
2,150,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 8 فروردین
2,500,000 تومان
-
2,150,000 تومان
1,060,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین
2,560,000 تومان
-
2,400,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 7 فروردین
2,570,000 تومان
-
2,220,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین
2,600,000 تومان
-
2,450,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 7 فروردین
2,600,000 تومان
-
2,450,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 8 فروردین
2,600,000 تومان
-
-
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 8 فروردین
2,600,000 تومان
-
-
1,060,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین
2,610,000 تومان
-
2,400,000 تومان
850,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین
2,650,000 تومان
-
2,250,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین
2,650,000 تومان
-
2,800,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین
2,750,000 تومان
-
2,450,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 7 فروردین
2,750,000 تومان
-
2,450,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 8 فروردین
2,750,000 تومان
-
2,450,000 تومان
1,060,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین
2,750,000 تومان
-
2,500,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین
2,800,000 تومان
-
2,650,000 تومان
1,060,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین
2,960,000 تومان
-
2,860,000 تومان
850,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین
2,970,000 تومان
-
2,570,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 8 فروردین
2,970,000 تومان
-
2,580,000 تومان
1,060,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین
2,970,000 تومان
-
2,570,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین
3,000,000 تومان
-
2,600,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 7 فروردین
3,100,000 تومان
-
2,950,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین
3,200,000 تومان
-
3,150,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 7 فروردین
3,200,000 تومان
-
3,100,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 8 فروردین
3,200,000 تومان
-
3,100,000 تومان
1,060,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین
3,250,000 تومان
-
2,350,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین
3,300,000 تومان
-
3,200,000 تومان
1,050,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین
اطلاعات لازم
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک توضیحات
1 شناسنامه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم حاتم خان 09126702600
2 خانم کلهر 09126702600
توضیحات

قیمت ها به تومان می باشد.

برای خرید تورهای آخر هفته با کانتر مربوطه هماهنگ شود

تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

ساعت کاری آژانس ایام معمولی ۹ صبح الی ۱۸ و پنجشنبه ها ۹ صبح الی ۱۴ می باشد.

جهت هماهنگی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره ۰۹۱۲۶۷۰۲۶۰۰ تماس حاصل فرمایید.

بلیت رفت و برگشت
 ورودی شهربازی رایگان
ورودی سافاری رایگان
گشت جزیره
ورودی سینما 7 بعدی رایگان