تور مشهد زمینی مرداد 1400

برنامه سفر
راه آهن تهران (شروع سفر)
 • 0 راه آهن تهران
 • 0 راه آهن مشهد
 • قطار اتوبوسی صبا
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 11:00
راه آهن مشهد
 • 0 راه آهن مشهد
 • 0 راه آهن تهران
 • قطار اتوبوسی صبا
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:15
 • مدت پرواز 11:00
راه آهن تهران (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک بدون تخت
405,000 تومان
405,000 تومان
230,000 تومان
540,000 تومان
540,000 تومان
230,000 تومان
توضیحات : صبحانه_ناهار_شام
575,000 تومان
575,000 تومان
230,000 تومان
توضیحات : صبحانه_ناهار_شام
705,000 تومان
705,000 تومان
340,000 تومان
توضیحات : صبحانه_ناهار_شام
795,000 تومان
795,000 تومان
350,000 تومان
توضیحات : صبحانه_ناهار_شام
845,000 تومان
845,000 تومان
370,000 تومان
توضیحات : صبحانه_ناهار_شام
915,000 تومان
845,000 تومان
625,000 تومان
توضیحات : صبحانه
945,000 تومان
945,000 تومان
395,000 تومان
توضیحات : صبحانه_ناهار_شام
1,025,000 تومان
1,025,000 تومان
230,000 تومان
توضیحات : صبحانه_ناهار_شام
1,945,000 تومان
1,895,000 تومان
440,000 تومان
توضیحات : صبحانه
1,995,000 تومان
1,945,000 تومان
395,000 تومان
توضیحات : صبحانه
2,025,000 تومان
1,995,000 تومان
395,000 تومان
توضیحات : صبحانه
اطلاعات لازم
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم حاتم خان 09022002262
2 خانم کلهر 09022002262
توضیحات