گردشگری
29 شهریور ، 1399
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت
رقابت هواپیمای چینی با ایرباس و بوئینگ
09 مرداد ، 1399
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت
آیا پروتکل بهداشتی در پرواز ها رعایت می شود؟؟
15 تیر ، 1399
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت
استفاده از ماسک در فرودگاه وهواپیما اجباری شد
18 خرداد ، 1399
قصر شایان
اخبار
0 کامنت
آلوده ‌ترین قسمت های هواپیما کجاست؟
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load