اخبار
25 دی ، 1398
قصر شایان
اخبار
0 کامنت
معرفی هواپیمای جدید بوئینگ ۷۳۷ مکس
24 دی ، 1398
قصر شایان
اخبار
0 کامنت
آیا وضعیت سفر های خارجی به روال قبل باز می گردد؟
22 دی ، 1398
قصر شایان
اخبار
0 کامنت
آیا ارزان بودن یک خط هواپیمایی به معنای نا امن بودن آن است؟!
02 تیر ، 1398
قصر شایان
اخبار
0 کامنت
علت تکان های شدید در هواپیما چیست؟
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load