گردشگری
27 مهر ، 1399
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت
محدودیت های جدید ترکیه برای تردد مسافران زمینی
15 مهر ، 1399
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت
حذف ترکیه از فهرست سفر امن بریتانیا
14 مهر ، 1399
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت
برگزاری مجدد پروازهای تهران - استانبول توسط هواپیمایی ماهان
13 مهر ، 1399
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت
میزان خسارت لغو پرواز های ترکیه به مسافران
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load