گردشگری
29 شهریور ، 1399
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت
رقابت هواپیمای چینی با ایرباس و بوئینگ
27 مرداد ، 1399
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت
شرایط جدید سفر به چین
23 فروردین ، 1399
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت
افزودن گردشگران به لیست سیاه توسط چین
21 دی ، 1398
قصر شایان
اخبار
0 کامنت
توریست های چینی بسته تشویقی دریافت خواهند کرد
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load