قصر آتاتورک

قصر آتاتورک

عمارت آتاتورک که به نام قصر آتاتورک مشهور است یکی از زیباترین موزه های شهر ترابزون ترکیه به شمار میرود این قصر زمانی متعلق به مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک رئیس جمهور محبوب ترکیه بوده و همچنان تابلوها و وسایل زیادی از وی در این موزه نکهداشته می شود . این عمارت دارای 4 طبقه  میباشد که در قسمت اروپایی کشور ترکیه قرار دارد. ساختمان این قصر یادآور شاتوهای فرانسوی است.

تورهای موجود برای استانبول

تور استانبول3 شب و 4 روز

3 شب
5,400,000تومان
ایرلاین: آتا
18 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول3 شب و 4 روز

3 شب
6,175,000تومان
ایرلاین: آتا
18 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول3 شب و 4 روز

3 شب
6,125,000تومان
ایرلاین: آتا
18 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول3 شب و 4 روز

3 شب
6,645,000تومان
ایرلاین: آتا
18 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول3 شب و 4 روز

3 شب
5,490,000تومان
ایرلاین: آتا
18 آذر
اطلاعات بیشتر

تور کوش آداسی ویژه آذر

6 شب
7,930,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
16 آذر
اطلاعات بیشتر

تور کوش آداسی ویژه آذر

6 شب
7,430,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
16 آذر
اطلاعات بیشتر

تور کوش آداسی ویژه آذر

6 شب
7,430,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
16 آذر
اطلاعات بیشتر

تور تفلیس ویژه آذر

3 شب
3,840,000تومان
ایرلاین: زاگرس
18 آذر
اطلاعات بیشتر

تور تفلیس ویژه آذر

3 شب
4,780,000تومان
ایرلاین: زاگرس
18 آذر
اطلاعات بیشتر