قصر آتاتورک

قصر آتاتورک

عمارت آتاتورک که به نام قصر آتاتورک مشهور است یکی از زیباترین موزه های شهر ترابزون ترکیه به شمار میرود این قصر زمانی متعلق به مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک رئیس جمهور محبوب ترکیه بوده و همچنان تابلوها و وسایل زیادی از وی در این موزه نکهداشته می شود . این عمارت دارای 4 طبقه  میباشد که در قسمت اروپایی کشور ترکیه قرار دارد. ساختمان این قصر یادآور شاتوهای فرانسوی است.

تورهای موجود برای استانبول

تور استانبول 5 شب و 6 روز

5 شب
6,280,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
19 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 5 شب و 6 روز

5 شب
6,020,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
19 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 5 شب و 6 روز

5 شب
5,985,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
19 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 5 شب و 6 روز

5 شب
6,075,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
19 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 5 شب و 6 روز

5 شب
5,805,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
19 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول از اصفهان 3 شب و 4 روز

3 شب
5,130,000تومان
ایرلاین: ایران ایر تور
14 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول از اصفهان 3 شب و 4 روز

3 شب
5,225,000تومان
ایرلاین: ایران ایر تور
14 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول از اصفهان 3 شب و 4 روز

3 شب
5,315,000تومان
ایرلاین: ایران ایر تور
14 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول از اصفهان 3 شب و 4 روز

3 شب
4,945,000تومان
ایرلاین: ایران ایر تور
14 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول از شیراز 3 شب و 4 روز

3 شب
6,430,000تومان
ایرلاین: ترکیش
13 آذر
اطلاعات بیشتر