قصر آتاتورک

قصر آتاتورک

عمارت آتاتورک که به نام قصر آتاتورک مشهور است یکی از زیباترین موزه های شهر ترابزون ترکیه به شمار میرود این قصر زمانی متعلق به مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک رئیس جمهور محبوب ترکیه بوده و همچنان تابلوها و وسایل زیادی از وی در این موزه نکهداشته می شود . این عمارت دارای 4 طبقه  میباشد که در قسمت اروپایی کشور ترکیه قرار دارد. ساختمان این قصر یادآور شاتوهای فرانسوی است.

تورهای موجود برای استانبول

تور کوش آداسی ویژه خرداد

6 شب
21,000,000تومان
ایرلاین: کاسپین
26 آبان
اطلاعات بیشتر

تور کوش آداسی ویژه خرداد

6 شب
22,900,000تومان
ایرلاین: کاسپین
26 آبان
اطلاعات بیشتر

تور کوش آداسی ویژه خرداد

6 شب
22,180,000تومان
ایرلاین: کاسپین
26 آبان
اطلاعات بیشتر

تور کوش آداسی ویژه خرداد

6 شب
29,000,000تومان
ایرلاین: کاسپین
26 آبان
اطلاعات بیشتر

تور تفلیس 4 شب و 5 روز

4 شب
9,750,000تومان
ایرلاین: وارش
01 دی
اطلاعات بیشتر

تور تفلیس 3 شب و 4روز

3 شب
12,410,000تومان
ایرلاین: وارش
06 آذر
اطلاعات بیشتر

تور تفلیس 3 شب و 4روز

3 شب
10,155,000تومان
ایرلاین: وارش
06 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول ویژه 4 شب و 5 روز

4 شب
15,300,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
17 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول ویژه 4 شب و 5 روز

4 شب
14,600,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
17 آذر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول ویژه 4 شب و 5 روز

4 شب
11,600,000تومان
ایرلاین: قشم ایر
17 آذر
اطلاعات بیشتر