مسجد ایا صوفیه در استانبول

مسجد ایا صوفیه در استانبول

ایا صوفیه یکی از معروفترین مکان دیدنی در شهر استانبول می باشد.

این مسجد که در قسمت اروپایی استانبول واقع شده است به مدت هزار سال کلیسای امپراطوری رم شرقی بوده ولی پس از فتح استانبول سلطان محمد فاتح دستور داد این کلیسا به مسجد تبدیل شود و این کلیسا  توسط معمار عثمانی به نام سینان در قرن پانزدهم به مسجدی با شکوه تبدیل شد.

تورهای موجود برای استانبول

تور استانبول 4 شب و 5 روز

4 شب
10,355,000تومان
ایرلاین: ایران ایر تور
13 تیر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 4 شب و 5 روز

4 شب
10,940,000تومان
ایرلاین: ایران ایر تور
13 تیر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 4 شب و 5 روز

4 شب
11,680,000تومان
ایرلاین: ایران ایر تور
13 تیر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 4 شب و 5 روز

4 شب
11,560,000تومان
ایرلاین: ایران ایر تور
13 تیر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 4 شب و 5 روز

4 شب
11,885,000تومان
ایرلاین: ایران ایر تور
13 تیر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 5 شب و 6 روز

5 شب
10,465,000تومان
ایرلاین: ماهان
11 تیر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 5 شب و 6 روز

5 شب
10,465,000تومان
ایرلاین: ماهان
11 تیر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 5 شب و 6 روز

5 شب
12,205,000تومان
ایرلاین: ماهان
11 تیر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 5 شب و 6 روز

5 شب
12,165,000تومان
ایرلاین: ماهان
11 تیر
اطلاعات بیشتر

تور استانبول 5 شب و 6 روز

5 شب
12,245,000تومان
ایرلاین: ماهان
11 تیر
اطلاعات بیشتر